Kunde

Nordlysbyen Eiendom AS

Nordlysbyen Eiendom er en av våre faste kunder som vi regelmessig produserer innhold til. Vi har blant annet levert dronebilder av alle deres eiendommer i Alta sentrum som de har brukt i salget av eiendommene.

Facebook

Vi ble leid inn til å produsere innhold til Nordlybyen Eiendom under Altalive 2019 som ble sponset av Nordlysbyen Eiendom.

Instagram

Nordlysbyen Eiendom ville skape mer aktivitet på deres Instagram-profil. Da ble vi leid inn til å produsere innhold som de publiserte over flere uker.

Under fotograferingen fokuserte vi på daglige aktiviteter som møter, aktiviteter på data og artige innspill som salgs bjellen de har montert inne på kontoret.

Ansattbilder

Vi leverte ansattbilder av alle de ansatte hos Nordlysbyen eiendom og Lyngen Plast.